Hva sier våre kunder

Distribusjonspartner AS - en dedikerte samarbeidspartner på lager, pakking og distribusjon

Må ha en distribusjonspartner vi kan stole på

Samarbeidet med Distribusjonspartner gir oss en effektiv måte å serve både salgsapparatet vårt og butikkene. De har gode systemer, de kan snu seg raskt rundt og har ting er på stell. Vi har alltid god oversikt, og kan stole på at ting blir levert til tiden.

Samarbeidet med Distribusjonspartner gir oss mye mer trygghet

Samarbeidet gir oss mye mer trygghet, spesielt nå som vi jobber på hjemmekontor. Distribusjonspartner tar seg av lageret uavhengig av om vi er fysisk på kontoret eller hjemme, og det er en fordel vi ikke har hatt tidligere. Det ertydelig at vi satt bort lageret på veldig riktig tidspunkt

Sikrer at produktene våre oppbevares så rent som overhode mulig

Distribusjonspartner skilte seg klart ut fordi de har et stort fokus på kontroll, orden, ryddighet og etterrettelighet. De har gode rutiner for vask og kontroll av støv og luftkvalitet, og installasjoner som gjør at produktene våre oppbevares så rent som overhode mulig på et lager.